Kanalbåt fra Lunde

Mer generell informasjon om kanalbåtene og Telemarkskanalen finner du på telemarkskanalen.no. Båtene Victoria og Henrik Ibsen har én daglig avgang oppover eller nedover Telemarkskanalen fra midten av mai til september/oktober. De møtes 200 meter ovenfor Lunde sluse, like utenfor First Camp Lunde – Telemark. En tredje båt (Telemarken) går tur-retur Akkerhaugen–Lunde fra midten av juni til litt ut i august.

 

Av- og påstigning er mulig ved alle sluser. Detaljert informasjon om stoppesteder, rutetabell og turforslag finner du på telemarkskanalen.no.

 

 

Transport med kanalbåtene
Kanalbåtene kan ta med kano, kajakk og sykler til og fra alle ordinære stoppesteder langs kanalen. Du trenger ikke å være med båten selv, men benytt gjerne anledningen hvis du kan. Hvis du ikke skal være med båten og leier utstyr fra oss, tilbyr vi levering/henting av utstyr på kanalbåtene ved Lunde sluse for 50 kroner (2022) per enhet. Du må selv bestille billett til kano/kajakk og eventuelt deg selv for den aktuelle strekningen på Telemarkskanalen.

 

Husk at båten går bare én gang per dag. Sjekk derfor rutetabellen for å finne ut når du må ta imot utstyr som vi har levert om bord, eller når du må sende det i retur til oss.