Brukervilkår

Siste oppdatering av brukervilkårene 7.12.2020

Nedenfor angis brukervilkårene (”brukervilkårene”). I samsvar med disse kan du bruke nettstedet www.firstcamp.se , www.smartstay.se samt vår mobilapplikasjon First Camp (”tjenestene”), enten som besøkende eller som medlem i medlemsklubben First Camp Club (”medlemsklubben”). Les disse vilkårene før du begynner å bruke tjenestene. Bruken av en del av tjenestene viser at du godkjenner disse brukervilkårene, og brukervilkårene blir dermed en bindende avtale mellom deg og First Camp Sverige AB (”vi” eller ”oss”). Hvis du ikke aksepterer brukervilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke tjenestene.

First Camp Sverige AB, org.nr. 556618-9873, er et svensk foretak med adresse ERIK DAHLBERGSALLÉN 15, 115 20 Stockholm. Tilbud og tjenester som kommuniseres og tilbys via vår hjemmeside www.firstcamp.sewww.smartstay.se og vår mobilapplikasjon First Camp, leveres enten av First Camp Sverige AB eller et av dets konsernselskap i Danmark, Norge eller Sverige (nedenfor til sammen ”First Camp-selskapene”) avhengig av campingplass.

1. INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vær oppmerksom på at vi behandler informasjon om deg i samsvar med personvernerklæringen vår. Ved å bruke tjenestene godkjenner du dette og garanterer at alle opplysninger om deg er korrekte. Personvernerklæringen vår finner du her.

2. IMMATERIELLE RETTIGHETER

2.1 Innholdet vårt

Vi eier eller er lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter til tjenestene, inkludert all programvare som brukes i forbindelse med tjenestene og alt innholdet i dem, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, redaksjonelt innhold, databaser, layout, operativsystem, foto, bilder, videoer, lyd, kart, logotyper, varemerker og informasjon (til sammen ”innholdet”).

Vi stiller til rådighet en personlig, ikke-eksklusiv, internasjonal, ikke overførbar, begrenset og gjenkallelig lisens til å benytte tjenestene bare til privat bruk på en datamaskin eller mobilenhet i den tiden du bruker tjenestene.

Hvis ikke noe annet angis spesielt i henhold til brukervilkårene eller følger av relevant bindende lovgivning, må ikke tjenestene eller innholdet, helt eller delvis, kopieres, reproduseres, gjenbrukes, tilgjengeliggjøres, overføres, bearbeides, oversettes, benyttes til å opprette bearbeidede verk, selges, overdras, underlisensieres, bakoverkompileres (”reverse engineering”) eller helt eller delvis distribueres i et medium.

2.2 Innholdet ditt

Via tjenestene kan du komme til å få mulighet til å generere, poste, laste opp, legge inn, levere inn eller tilgjengeliggjøre tekst, redaksjonelt innhold, foto, bilder, grafikk, videoer, lyd, meddelelser, logotyper, varemerker og annet materiale av hvert slag (til sammen“innholdet ditt”).

Du beholder eiendomsretten til innholdet ditt. Ved å generere, poste, laste opp, legge inn, levere inn eller tilgjengeliggjøre innholdet ditt gjennom tjenestene, overlater du til oss og datterselskapene våre en internasjonal, kostnadsfri, ikke-eksklusiv, underlisensierbar og overførbar lisens til å benytte, reprodusere, tilgjengeliggjøre, publisere, bearbeide, formatere, utnytte og oversette innholdet ditt i valgfritt medium, i den utstrekning som relevant bindende lovgivning tillater, i forbindelse med tjenestene. Lisensen gjelder uten tidsbegrensning, hvis ikke innholdet ditt inneholder personopplysninger. Hvis det er tilfellet, vil vilkårene i personvernerklæringen komme til anvendelse.

3. FORPLIKTELSENE DINE

3.1 Brukerinnhold og atferd

Du er og forblir under alle omstendigheter eneansvarlig for bruken av tjenestene og for alt innholdet ditt.

Du aksepterer at du ikke skal bruke noe av innholdet ditt eller tjenestene til ulovlige eller upassende formål inkludert, men ikke begrenset til å:

  • poste, stille til rådighet, legge inn, laste opp, levere inn eller på annen måte stille til rådighet innholdet ditt til tjenestene på en måte som strider mot den allmenne orden og moral, eller er ulovlig, truende, trakasserende, voldelig, krenkende, skadelig for andre, villedende, nedsettende, obskønt, ærekrenkende, forulempende, pornografisk, inngripende i en annens privatliv, hatsk, rasistisk, diskriminerende eller på annen måte støtende eller som fremmer eller oppmuntrer til ulovlig virksomhet;
  • poste, stille til rådighet, legge inn, laste opp, levere inn eller på annen måte stille til rådighet innholdet ditt til tjenestene på en måte som strider mot lover eller regler eller krenker tredjeparts rett inkludert opphavsrett, varemerkerett, retten til bedriftshemmeligheter, patent, immateriell rett, integritetsbeskyttelse eller personrett eller eiendom;
  • poste, stille til rådighet, legge inn, laste opp, levere inn eller på annen måte stille til rådighet ”spam”, reklame, ubedt eller ulovlig reklame eller en annen form for tilbud via tjenestene;
  • bruke virus, tidsinnstilte bomber, cancelbot-filer, sabotasjeprogram, masker, destruktive program, defekter, trojanske hester, skadde filer eller annen programvare, andre filer eller program som er egnet til å forstyrre, ødelegge, begrense eller svekke den normale funksjonen til tjenestene, serverne eller nettverkene koblet til tjenestene;
  • skade eller forsøke å skade barn på en eller annen måte;
  • opprette en falsk identitet for å forlede andre;
  • bruke, verktøy til datautvinning, roboter eller lignende verktøy til samling og utvinning av data;
  • prøve å teste, undersøke eller analysere sårbarheten av system eller nettverk koblet til tjenestene eller bryte sikkerhets- eller verifiseringstiltak;
  • markedsføre eller tilby varer eller tjenester til salg til kommersielle formål.

Vi undersøker ikke innholdet ditt på tjenestene. Vi forbeholder oss imidlertid retten, men påtar oss ikke noe ansvar, til å undersøke innholdet ditt og etter eget forgodtbefinnende å fjerne hele eller deler av innholdet ditt som strider mot brukervilkårene. Vi vil heller ikke undersøke og kontrollere kommunikasjon som skjer mellom brukere på tjenestene. Vi ber deg å informere oss hvis du identifiserer noe ulovlig innhold.

Brudd på brukervilkårene kan medføre en advarsel og/eller umiddelbar stengning av kontoen uten varsel og uten begrensning av vår rett til å iverksette eventuelle rettslige tiltak.

3.2 Ditt ansvar

Du er helt og holdent ansvarlig for å holde passordet ditt hemmelig. Vi tar ikke ansvar for tredjeparts bruk av kontoen din. Du har ansvar for alle aktiviteter som skjer via kontoen din. Vi oppfordrer deg til å bruke et sikkert passord og regelmessig endre passord for å begrense risikoen for utilbørlig bruk av kontoen din.

Du er og forblir under alle omstendigheter eneansvarlig for innholdet ditt som du overfører til tjenestene, din bruk av tjenestene og alle aktiviteter som skjer via kontoen din. Du er dermed ansvarlig for å iverksette ordentlig konfigurering og iverksette alle relevante tiltak for å opprettholde adekvat sikkerhet og beskytte samt iverksette sikkerhetskopiering av innholdet ditt, inkludert dine egne data og/eller din egen programvare lagret på datamaskinen og/eller den mobile enheten din, for å beskytte deg mot angrep.

Du godkjenner at du på eget ansvar og egen risiko får tilgang til, laster ned eller på annen måte mottar informasjon, materiale eller data ved bruk av tjenestene samt at du er eneansvarlig for skader på datasystemet ditt eller tap av data som forårsakes av nedlasting av slik informasjon, slikt materiale eller slike data.

Du må selv stille til rådighet alt utstyr (inkludert datamaskin, mobil enhet osv.) i samsvar med relevant lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, immateriellrettslig lovgivning for å få tilgang til og bruke tjenestene.

Du er ansvarlig for all tilgang til tjenestene gjennom din Internett-tilkobling og for å informere mulige andre brukere av Internett-tilkoblingen din om disse brukervilkårene.

4. VÅRE FORPLIKTELSER

Vi jobber for å ha tjenestene tilgjengelig i rimelig omfang, men vi påtar oss intet ansvar hvis tjenestene fra tid til annen er utilgjengelige, og vi garanterer ikke at din tilgang til tjenestene vil være uavbrutt, i rett tid og uten feil.

Tilgang til tjenestene kan når som helst stenges, midlertidig eller permanent, når som helst og uten varsel. Vi kan også innføre restriksjoner for hvordan en del av tjenestene skal brukes, av hvilken som helst grunn.

Vi garanterer ikke at tjenestene er kompatible med all maskin- eller programvare som du bruker. Vi kan endre eller oppdatere tjenestene og alt innhold på dem uten å informere deg.

Tjenestene stilles til rådighet av oss bare til informasjon. Selv om rimelige anstrengelser tas i bruk for å sikre at innholdet i tjenestene er aktuelt, fullstendig og oppdatert, tilbyr vi tjenestene uten garantier. Du aksepterer at du bruker tjenestene på egen risiko.

Du godtar at (i) tjenestene ikke er fri for feil eller virus, (ii) tilkobling til tjenestene medfører en risiko som finnes ved all tilkobling og overføring på Internett og i mobile nettverk, spesielt når det gjelder dataoverføringshastighet, informasjonssøk, konsultasjonssvartid samt teknisk ytelse, (iii) vi ikke har kontroll over tredjeparts nettverk eller nettsider som du kan få tilgang til ved bruk av tjenestene, og (v) vi frasier oss alle garantier, eksplisitte som implisitte, inkludert garantier om tilfredsstillende kvalitet og tilpasning for bruk av eller behov for innholdet og tjenestene.

I den utstrekning annet ikke følger av bindende lovgivning, er vi ikke ansvarlig for (i) skade, tap eller eventuelle konsekvenser som følge av bruk av tjenestene eller innholdet i dem, eller for innholdet ditt som du stiller til rådighet på tjenestene, eller (ii) for indirekte skade eller tap eller skade på grunn av uteblitt fortjeneste, inntekt, bruk eller data forårsaket av bruk eller drift av tjenestene.

5. TREDJEPARTS NETTSIDER

Tjenestene og kommunikasjon som du mottar fra tjenestene, kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider.

Du aksepterer at vi ikke i noe tilfelle er ansvarlig for informasjon, innhold, produkter, tjenester eller materiale som er tilgjengelig på tredjeparts nettsider og heller ikke for skade forårsaket av tilgang eller bruk av slik informasjon, slikt innhold, slike produkter, tjenester eller slikt materiale.

6. SEPARATE VILKÅR FOR UTLEIE M.M.

Ved leie av hytter eller campingtomt m.m. via tjenestene reguleres avtaleforholdet ditt med First Camp Sverige AB eller et annet First Camp-selskap gjennom separate bestillingsvilkår. Aktuelle bestillingsvilkår finner du på bestillingssiden. Du må være minst 18 år for å leie hytter eller campingtomt via tjenestene.

7. SÆRSKILTE VILKÅR FOR MEDLEMSKLUBBEN

Vi tilbyr medlemskap i en medlemsklubb via tjenestene. Medlemsklubben er gratis og betyr at du kan få fordel av tilbud, kampanjer og informasjon relatert til medlemsklubben.

Det kan hende du må opprette en konto hos oss for å få tilgang til medlemskap i medlemsklubben. Det er frivillig å bli medlem i medlemsklubben. Vilkårene for medlemsklubben finner du her. Du må være minst 18 år for å bli medlem i medlemsklubben.

8. OVERDRAGELSE

Du samtykker til at vi kan overdra eller delegere rettighetene eller forpliktelsene våre i brukervilkårene til en tredjepart.

9. UGYLDIGHET AV EN BESTEMMELSE

Hvis en bestemmelse i brukervilkårene eller en del av den viser seg å være ugyldig, eller av en eller annen grunn umulig å iverksette, skal dette ikke bety at brukervilkårene i sin helhet er ugyldige.

10.ENDRINGER I BRUKERVILKÅRENE

Vi kan komme til å endre eller oppdatere brukervilkårene fra tid til annen. Endringer i brukervilkårene trer i kraft når de endrede brukervilkårene er publisert via tjenestene. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter publisering av endringer, betyr det at du aksepterer de endrede brukervilkårene. Ved endringer som krever samtykke fra deg i henhold til bindende lovgivning, vil vi informere deg via tjenestene og be om ditt samtykke.

11.RELEVANT LOV OG JURISDIKSJON

Brukervilkårene skal tolkes og reguleres av svensk rett. Tvister avgjøres av en svensk domstol.