Varslingsrutine i First Camp

For å kunne oppdage og iverksette tiltak i forbindelse med risikoer og uheldige forhold i virksomheten vår så fort som mulig har First Camp en rutine for varsling (whistleblowing). First Camp har utarbeidet disse retningslinjene med tilhørende rutine for å garantere at konsernet følger gjeldende lov. Retningslinjene og rutinen gjelder alle selskap i First Camp-konsernet.

For å sende inn en melding: Klikk her