Oppstillingsregler First Camp Sverige

Anbefalingen fra MSB ligger til grunn for våre oppstillingsregler.

 • Avstanden mellom to campingkjøretøy, eller mellom et campingkjøretøy og et telt, skal være minst 4 meter.
 • Avstanden mellom to telt skal være minst 3 meter.
 • Med campingkjøretøy menes en campingvogn eller en bobil, inkludert eventuelt fortelt.
 • Campingvogn skal plasseres med tilhengerfestet ut mot veien. Vognen skal plasseres med langsiden 1 meter fra tomtgrensen.
 • Vognen skal plasseres minst 2 meter fra den bakre tomtgrensen hvis det står et annet campingkjøretøy eller telt bak.
 • Hvis tomten er 10 meter bred og campingvognen er 2,5 meter bred, kan du altså sette opp et fortelt som er maks. 3,5 meter langt. Da oppnås en sikkerhetsavstand på 4 meter til neste enhet.
 • Bil parkeres ved siden av forteltet.
 • Det er ditt eget ansvar som gjest å sørge for at oppstillingsreglene blir fulgt og at forsvarlig brannavstand blir overholdt.

Oppstillingsregler First Camp Norge

Regelverket etter Byggteknisk forskrift (TEK17) ligger til grunn for reglene:

 • Avstand mellom campingenheter skal være minst 4 meter.
 • Campingenhet er telt, campingvogn eller bobil inkludert fortelt eller markise.
 • Vogn eller bobil skal parkere med draget/fronten mot veien. Enheten skal plasseres 1 meter fra tomtegrensen.
 • Enheten skal plasseres minst 2 meter fra tomtegrensen i bakkant dersom campingtomten grenser mot en annen campingtomt i bakkant.
 • Om tomten er 10 meter bred og campingenheten er 2,5 meter bred, kan man altså sette opp et fortelt som er max 3,5 meter dypt. Da får man en sikkerhetsavstand på 4 meter till neste enhet.
 • Bil parkeres ved siden av fortelt.
 • Det er ditt ansvar som gjest å følge oppstillingsreglene og sikre riktig brannavstand.

Oppstillingsregler First Camp Danmark

Angående regler for oppstilling av campingvogn, bobil, telt m.m.

 • Avstanden mellom to campingkjøretøy, eller mellom et campingkjøretøy og et telt, skal være minst 3 meter.
 • Avstanden mellom to telt skal være minst 3 meter.
 • Med campingkjøretøy menes en campingvogn eller en bobil, inkludert eventuelt fortelt.
 • Campingkjøretøyet skal alltid plasseres minst 1,5 meter fra den bakre tomtgrensen hvis det står et annet campingkjøretøy eller telt bak.
 • Hvis campingtomten er 10 meter bred og campingvognen er 2,5 meter bred, kan du altså ha et fortelt som er maks. 4,5 meter langt.
 • Bil kan parkeres på resterende plass og inngår ikke i avstandskravet.
 • Det er ditt eget ansvar som gjest å sørge for at oppstillingsreglene blir fulgt og at forsvarlig brannavstand blir overholdt.